Javni poziv vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata - KAkvart

Rok prijave produžen je do 22. 2. 2018. godine do 12 sati.
Male komunalne akcije pod projektnim nazivom KAkvart su aktivnosti koje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.