Pretražite novosti:

Dok čeka državu Grad provodi svoj plan interventnih zahvata obrane od poplava

11.10.2017.
Dok čeka državu Grad provodi svoj plan interventnih zahvata obrane od poplava
Interventnim mjerama do zaštite od vodostaja 700 - 750 cm.
Jučer je na Ilovcu kod autoceste predstavljen tzv. “mali projekt” montažne zapornice koja služi za zaštitu od povratnih voda rijeke Kupe. Iako financijski i građevinski "mali" u usporedbi s cjelovitim projektom zaštite grada Karlovca od poplava, značajan je stanovnicima Zagrebačke ulice u zaštiti njihove imovine. Nedostatke su na terenu uočili vatrogasci i ostale službe tijekom prošlih poplava, pa je Grad pokrenuo interventne mjere za koje nije potrebna dugačka pripremna procedura. Na ovakve zahvate Grad je već utrošio više od pet milijuna kuna, a  nastavit će ulaganjem u izgradnju montažnih zapornica na Gradcu na kanalu Koretinac te u Brežanima i naselju Šišljavić prema Kupi, Također je u planu "interventnih" mjera nivelacija kanala Mostanje gdje je postavljena priručna zapornica, malčiranje ušća između rijeka Mrežnice i Korane za što brže otjecanje vode, dva zahvata na Velikoj Jelsi, oko Žumberačke ulice i iznad naselja, Kod Plodina na Baniji će biti napravljen kanal kako ne bi bilo plavljenja oranica, a onda i kanal Orlovac. Osim toga, do kraja godine se očekuje natječaj za izgradnju precrpne stanice na Ilovcu, a planira se i podizanje nivelete državne ceste D228 u Novim Novakima koju poplavljuje voda iz kanala rijeke Kupe. 
– Ovo je korak dalje koji Grad može samostalno odraditi čime postižemo da na nižim vodostajima, od 700 do 750 centimetara, nema plavljenja određenih područja. Mi imamo dovoljno iskustva da se možemo obraniti od nižih vodostaja i to radimo najbolje u Hrvatskoj, no naša poruka je da sustav obrane od poplave grada Karlovca mora biti poseban interes Republike Hrvatske, rekao je gradonačelnik Mandić.
- Financijski najzahtjevniji i najučinkovitiji projekt je vodna stepenica Brodarci, ali trenutno stojimo na studiji zaštite okoliša koja nam je potrebna da bismo povukli sredstva iz EU, a stepenica zaštite okoliša nam trenutno 'topi' ljude. I postavlja se vječno pitanje što je važnije, naglasio je gradonačelnik.