Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

pročelnica: Martina Furdek Hajdin, dipl.ing.arh.  
tel: 047 / 628-231
e-mail: martina.hajdin@karlovac.hr 

Obavlja prostorno planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te povijesne baštine, gradnju građevina u nadležnosti i vlasništvu Grada, mjere energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, koordiniranje i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor, koordiniranje i nadzor projekata gradskih komunalnih tvrtki.
ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA KARLOVCA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINA ​