Treći Gradski program za mlade

28.10.2019.
Savjetocvanje sa zainteresiranom javnošću traje do 28. 11. 2019. godine.
Trećim Gradskim programom za mlade Grad Karlovac nastoji definirati svoje aktivnosti spram mlade populacije te poboljšati položaj mladih u lokalnoj zajednici. Grad Karlovac je do sada izradio, usvojio  i proveo dva Gradska programa za mlade (2009.-2012.; 2015.-2018.) i posebnu pažnju posvećivao evaluaciji provedbe  mjera i aktivnosti, tako da iz iskustva možemo svjedočiti o važnosti strateškog dokumenta tog tipa, čija je najveća prednost dvostrana komunikacija i nadogradnja proistekla iz snimke realnog stanja i potreba mladih grada Karlovca.