Treći Gradski program za mlade

28.10.2019.
Savjetovanje je završeno.
Trećim Gradskim programom za mlade Grad Karlovac nastoji definirati svoje aktivnosti spram mlade populacije te poboljšati položaj mladih u lokalnoj zajednici. Grad Karlovac je do sada izradio, usvojio  i proveo dva Gradska programa za mlade (2009.-2012.; 2015.-2018.) i posebnu pažnju posvećivao evaluaciji provedbe  mjera i aktivnosti, tako da iz iskustva možemo svjedočiti o važnosti strateškog dokumenta tog tipa, čija je najveća prednost dvostrana komunikacija i nadogradnja proistekla iz snimke realnog stanja i potreba mladih grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana