Plan upravljanja Zvijezdom (zona A kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca) u periodu od 2018.-2028. godine

14.05.2018.
Savjetovanje je završeno.
Svrha ovog dokumenta - Plana upravljanja Zvijezdom (Zona A kulturno – povijesne urbanističke cjeline Grada Karlovca, u daljnjem tekstu «Plana upravljanja Zvijezdom») - je utvrditi način upravljanja revitalizacijom stare gradske jezgre grada Karlovca, u smislu konkretnih razvojnih projekata, njihove dinamike i načina realizacije.
Javno izlaganje i rasprava o Planu upravljanja Zvijezdom (zona A kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca) u periodu od 2018.-2028. godine bit će održano 23. 5. u 19 sati, u Velikoj vijećnici.  
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana