e-Usluge

Javna rasprava – Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije na području Grada Karlovca

Grad Karlovac, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije na području Grada Karlovca. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Karlovac, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta. Javna rasprava traje od 22. studenog do 23. prosinca 2017. Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:
1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave 
2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta 
3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) 
4. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje) 
5. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 23.prosinca  2017. u 15:00  sati na adresu elektroničke pošte Grada Karlovca sirokopojasni.internet@karlovac.hr