e-Usluge

Glasnik 02 / 2024

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                                          str.
 
3. PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2024. godinu           120.
 
4. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke  baštine          124.
 
5. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području grada Karlovca za 2024. godinu            125.