Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima na području Grada Karlovca

03.01.2022.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje 15 dana.
Prijedlogom Odluke predviđeno je da Grad Karlovac može izuzeti iz sustava naplate određena parkirališta, te ih dati na korištenje investitoru pod posebnim, povoljnijim financijskim uvjetima, koji su višestruko niži u odnosu na važeću Odluku.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana