Plan razvoja grada Karlovca 2021. - 2030.

14.06.2021.
Savjetovanje je završeno.
Grad Karlovac pristupio je izradi novog krovnog strateškog dokumenta sukladno Zakonu o strateškom planiranju i razvoju Republike Hrvatske - Planu razvoja grada Karlovca 2021. - 2030. godine, s obzirom na prestanak važenja Strategije razvoja grada Karlovca (2013. – 2020. godine) kao i prestanak važenja određenih sektorskih strategija. Pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Karlovca prethodilo je imenovanje Lokalnog koordinatora sukladno Zakonu o strateškom planiranju i razvoju od strane gradonačelnika Damir Mandića te imenovanje Radne skupine. Slijedilo je formiranje Partnerskog vijeća grada Karlovca koje se sastoji od 27 članova. Članove Partnerskog vijeća grada Karlovca čine dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora grada Karlovca, koji rade sukladno načelu partnerstva i suradnje pritom vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja grada Karlovca iz različitih područja.
U novom Planu razvoja grada Karlovca na prvom mjestu je razvoj gospodarstva, zatim kvaliteta življenja i održivo upravljanje okolišem uz primjenu što više Pametnih (Smart City) rješenja kako bi išli ukorak s ostalim razvijenim europskim gradovima naše veličine. U novi Plan razvoja grada Karlovca za razdoblje od 2021. – 2030. godine integrirani su i ostali ključni ciljevi iz pojedinih sektorskih strategija grada Karlovca koje su do sada prestale važiti, a nužne su za razvoja Karlovca. Pozivamo sve građanke i građane grada Karlovac da se svojim primjedbama i prijedlozima uključe u javno savjetovanje i doprinesu stvaranju kvalitetnog Plana razvoja grada Karlovca za vrijeme koje je ispred nas, a na dobrobit svih nas.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana