Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca

24.01.2022.
Savjetovanje je završeno.
Ovim putem upoznajemo javnost s načinom i uvjetima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog i jednom godišnje glomaznog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta i dr.), kategorijama korisnika, bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, cijenom obvezne minimalne javne usluge, općim uvjetima ugovora s korisnicima, i dr. Predmetna Odluka ima za cilj uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana