Nacrt Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu

02.11.2022.
Javna rasprava otvorena je od 02. do 10. studenog 2022. godine.
Najkasnije do 10. studenog 2022. do 15,00 sati  u pisarnici Grada trebaju biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na UO za proračun i financije.
Zaprimanja prijedloga e-mailom na adresu proracun@karlovac.hr također je moguće do 10. studenog 2022. do 15,00 sati.
U tijeku javne rasprave očekujemo da će od 05. studenog 2022. javnosti biti na raspolaganju i posebna aplikacija mojProračun na web stranici Grada Karlovca u kojoj će biti omogućena dostava prijedloga i primjedbi na proračun digitalnim putem. Aplikacija je interaktivna i dat  će  mogućnost  da zainteresirana javnost „propita i predloži“ proračun Grada Karlovca.
Rok za dostavu prijedloga putem ove aplikacije je jednak tj. do 10. studenog 2022. do 15,00 sati.