Obavijest o izradi prostornog plana "Pivovara"

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
KLASA: 350-02/21-04/03
URBROJ: 2133/01-5-01/21-22-28
 
Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
Obavijest o izradi prostornog plana
Temeljem Odluke o izradi i donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“ (GGK br.22/21) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.