​Obavijest o izradi UPU "Poslovna zona Mekušje - I etapa"

Obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi Urbanističkog  plana uređenja "Poslovna zona Mekušje - I etapa" (GGK br.8/17), započela izrada Urbanističkog  plana uređenja "Poslovna zona Mekušje - I etapa". Nositelj izrade je Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Daljnji tijek  izrade plana  i sudjelovanje javnosti odvijat će se prema proceduri propisanoj Zakonom o prostornom uređenju (NN broj 153/13) i gore navedenom Odlukom o izradi UPU. Detaljne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, tel. 047/628114.