Koncept projekta centar za dobrobit životinja Grad Karlovac (Idejni koncept „Centra za brigu o životinjama u Gradu Karlovcu“)

10.11.2022.
Završetak savjetovanja: 09.12.2022.
Koncept projekta „Centra za brigu o životinjama u Gradu Karlovcu“ sastoji se od definicije sadržaja,  model upravljanja i održivosti projekta koji će omogućiti obavljanje funkcije centra kroz samoodrživ i atraktivan sadržaj.
Kroz koncept projekta očekuje se usuglašavanje stavova dionika, očekivanja od strane investitora te modeliranje projekta kako bi bio prihvatljiv za vanjske izvore financiranja. Uloga koncepta je pružiti inpute za daljnju detaljnu arhitektonsku, financijsku, marketinšku i pravnu razradu projekta, te  je Idejni koncept  prijedlog za izgradnju centra na dijelu prostora napuštene vojarne
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana