e-Usluge

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA I HORTIKULTURNA STRUČNA PODLOGA ZA UPU ”BORLIN – KUPA”

Završeno

Obveza izrade urbanističko-arhitektonske i hortikulturne stručne podloge na kojoj će se temeljiti Urbanistički plan uređenja ''Borlin – Kupa'' (u nastavku UPU) utvrđena je odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca(u nastavku GUP). Urbanističko-arhitektonska stručna podloga treba prepoznati ulogu Borlina kao podcentra zapadnoga dijela grada s izlaskom na obalu Kupe te riješiti spoj postojeće gradnje (pretežito obiteljske zgrade) i nove gradnje, kako bi prijelaz bio što manje uočljiv. Hortikulturna (pejsažna) stručna podloga treba utvrditi mjere zaštite, obnove i uređenja postojećih i mogućih novih zelenih površina te posebnu pažnju posvetiti planiranju perivojnog trga, dječjih igrališta te kupališta i šetnica s drvoredima uz obalu Kupe.
Granica UPU-a obuhvaća dio Borlina veličine oko 34,87 ha. U obuhvat stručne podloge uključene su i dodatne kontaktne površine koje zahtijevaju detaljniju analizu i razinu razrade nego što nudi GUP, čime je veličina obuhvata proširena na oko 47,7 ha, a radi razumijevanja konteksta, analiziran je i širi prostor.