Proračun 2022.


Proračun u malom Grada Karlovca za 2022. godinu

Prva izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Druga izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Financijska izvješća za I polugodište 2022.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu 
Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu    
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Karlovca za 2022. godinu