Postupci javne nabave

6. lipnja 2022.Najam prijenosnih računala, ev.br. 201/22Rok za dostavu ponuda je 27.06.2022. godine u 10:30 sati
31. svibnja 2022.Opskrba električnom energijom, ev.br. 182/22Rok za dostavu ponuda je 01.07.2022. godine do 10:00 sati
31. svibnja 2022.Opskrba prirodnim plinom, ev.br. 194/22Rok za dostavu ponuda je 27.06.2022. godine do 10:00 sati
27. svibnja 2022.Usluga razvoja institucionalnih kapaciteta za provedbu integriranih turističkih programa, ev.br. 149/22Rok za dostavu ponuda je 17.06.2022. godine do 09:00 sati
21. travnja 2022.Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju, ev. br. 034/22Rok za dostavu ponuda je 13.05.2022. godine do 9:00 sati
15. travnja 2022.Uređenje stadiona Branko Čavlović Čavlek, ev. br. 011/22Rok za dostavu ponuda je 06.05.2022. godine do 9:00 sati.
11. travnja 2022.Opskrba lož uljem, ev.br. 141/22Rok za dostavu ponuda je 29.04.2022. godine do 9:00 sati
11. travnja 2022.Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Karlovca, 003/22Rok za dostavu ponuda 03.05.2022. godine do 9:00 sati
6. travnja 2022.radovi na odvodnji Grabrik, ev.br. 038/22Rok za dostavu ponuda je 28.04.2022. godine do 9:00 sati
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana