Postupci

25. lipnja 2020.Asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta, EV.BR. 042/20Rok za dostavu ponuda je 15.07. do 09:00 sati.
18. lipnja 2020.Radovi na izgradnji dijela prometnice ulice Miroslava Krleže, ev.br. 140/20Rok za dostavu ponuda je 8. 7. 2020. do 9:00 sati.
3. lipnja 2020.Urbanističko arhitektonski natječaj za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU „ŠRC KORANA“Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 28. 8. 2020. 16:00 sati.
19. svibnja 2020.Radovi na izgradnji mrtvačnice Tušilović - ponovljeni postupak, ev.br. 138/20Rok za dostavu ponuda 09.06. do 09:00 sati.
11. ožujka 2020.Radovi na izgradnji mrtvačnice Tušilović, ev.br. 129/20Rok za dostavu ponuda je 31. 3. do 9:00 sati
10. ožujka 2020.Nabava i ugradnja polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad, ev. br. 081/20Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25. 3. 2020. 9:00 sati.
20. veljače 2020.Radovi na izgradnji sportsko rekreacijskog centra Mostanje, ev. br. 074/20Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11. 3. 2020. 10:00 sati.
20. veljače 2020.Izgradnja dječjeg igrališta u Mjesnom odboru Mala Švarča, EV.BR. 132/20Rok za dostavu ponuda 11. 3. do 9:00 sati.
14. veljače 2020.Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetuRok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 13. 3. 2020. 9:00 sati.