Postupci jednostavne nabavePravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 

Grad Karlovac, s ciljem povećanja razine efikasnosti, tržišnog natjecanja i transparentnosti, objavljuje postupke jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Arhiva postupaka jednostavne nabave dostupnih putem portala Ensolva: https://portal.ensolva.com/rfx/public

 

Postupci jednostavne nabave dostupni putem EOJN RH: