Postupci javne nabave

6. veljače 2019.Geodetske usluge za 2019. godinu” ev.br. 066/19.Otvaranje ponuda je 26. 2. 2019. u 9 sati.
22. siječnja 2019.Nabava Microsoft licenci za 2019. i 2020. godinu, ev.br. 002/19Otvaranje ponuda 12. 2. 2019. u 9:00 sati.
7. siječnja 2019.Energetska obnovazgrade gradske upravena adresi Ivana Banjavčića 9 u Karlovcu - PONOVLJENO EV. BR. 001/19Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25. 1. 2019. 9 sati.
21. prosinca 2018.Poštanske usluge za 2019. godinuRok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4. 1. 2019. u 9 sati.
17. prosinca 2018.Usluga održavanja javne rasvjete, EV 183/18Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 15. 1. 2019. do 9:00 sati.
23. studenog 2018.Usluga pomoći u kući starim i bolesnim osobama za 2019. godinu, ev.br. 079/18Otvaranje ponuda 10. 12. u 10,00 sati.
23. studenog 2018.Topli obroci i paketi suhe hrane za 2019. godinu, ev.br. 078/18Otvaranje ponuda 10. 12. u 9,30 sati.