Postupci javne nabave

14. svibnja 2021.Elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži, ev.br. 122/21Rok za dostavu ponuda je 28.5.2021. godine do 12:00 sati
20. travnja 2021.Radovi na izgradnji nogostupa u Splitskoj ulici, ev.br. 124/21Rok za dostavu ponuda je 5.5.2021. do 9:00 sati
18. ožujka 2021.Investicijski koncept, Studija izvedivosti, Plan provedbe projekta i Poslovni plan, ev.br. 118/21Rok za dostavu ponuda je 30.3.2021. godine do 9:00 sati.
15. ožujka 2021.Opremanje dječjih igrališta, ev.br. 065/21Rok za dostavu ponuda je do 06.04.2021. godine do 9,00 sati.

 
26. veljače 2021.Oprema za manifestaciju Noć tvrđava - ponovljeno, ev.br. 119/21Rok za dostavu ponuda je 19.03.2021. godine do 9,00 sati
25. veljače 2021.Radovi na nastavku sanacije odlagališta otpada Ilovac - završetak faze I., ev.br. 053/21Rok za dostavu ponuda je 17.03.2021. godine do 10,00 sati
18. veljače 2021.Nabava Microsoft licenci, ev. br. 087/21Rok za dostavu ponuda je 10.03.2021. godine do 9,00 sati
16. veljače 2021.Radovi na sanaciji klizišta sv. Ana (Kalvarija) u Karlovcu, ev.br. 043/21Rok za dostavu ponuda je 09.03.2021. do 9,00 sati