e-Usluge

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca u 2023.god.

Zahtjevi za dodjelu potpora za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za sve mjere, osim za nabavu mehanizacije strojeva i opreme, podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 10. ožujka 2023.god. do 30. studenog 2023.god. ili do iskorištenja planiranih sredstava, u pisarnicu Grada Karlovca.
Zahtjevi za dodjelu potpore za Mjeru 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 10. ožujka 2023.god. do 11. travnja 2023.god. u 15,00 sati, bez obzira na način dostave, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KARLOVAC, Banjavčićeva 9, 47 000 KARLOVAC, sa naznakom „Zahtjev za potporu: Mjera 1 – nabava mehanizacije, NE OTVARATI“.