Natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji - KARLOVAČKI ADVENT 2020.

Rok za podnošenje ponuda je 1. prosinac. 2020. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.
Grad Karlovac je Organizator, a Turistička zajednica grada Karlovca i trgovačko društvo Mladost d.o.o. Karlovac izvršni su organizatori manifestacije „KARLOVAČKI ADVENT 2020. GODINE" (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održati u vremenu od 18. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021. godine u radnom vremenu od 13:00 do 21:00 sati. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana