Natječaj za dodjelu prostora na korištenje udrugama - bivša vojarna Luščić

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 31. siječnja 2020. godine do 15:00 sati.
Grad Karlovac raspisuje javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Karlovca na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Karlovac, na određeno vrijeme do donošenja Urbanističkog plana uređenja područja bivše vojarne Luščić.