Javni poziv za predlaganje članova i članica kulturnih vijeća Grada Karlovca 2021 - 2024

Rok prijave 30 dana. 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu prijedloge kandidata za članove sljedećih kulturnih vijeća:
-           za glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost
-           za dramsku i plesnu umjetnost, te izvedbene umjetnosti
-           za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
-           za vizualne umjetnosti i zaštitu kulturne baštine
-           za inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana