Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca u 2022.god.

Zahtjevi za dodjelu potpora za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za sve mjere, osim za nabavu mehanizacije strojeva i opreme, podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 01. travnja 2022.god. do 30. studenog 2022.god. ili do iskorištenja planiranih sredstava, u pisarnicu Grada Karlovca ili elektronskim putem na email adresu: potpore-poljoprivreda@karlovac.hr.
Zahtjevi za dodjelu potpore za Mjeru 1. Nabava mehanizacije, strojeva i opreme podnose se na propisanom obrascu sa pripadajućom dokumentacijom od 01. travnja 2022.god. do 30. travnja 2022.god. isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD KARLOVAC, Banjavčićeva 9, 47 000 KARLOVAC, sa naznakom „Zahtjev za potporu: Mjera 1 – nabava mehanizacije, NE OTVARATI“.
Zahtjevi za dodjelu potpora za ruralni razvoj podnose se isključivo preko on-line prijave na linku https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr (podržani preglednik je Google Chrome) najkasnije do 30. studenog tekuće godine ili do iskorištenja planiranih sredstava. Potpore se dodjeljuju kontinuirano na osnovu zahtjeva korisnika prema redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Karlovca za 2022.god., u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana