Javni poziv za mobilnosti i inicijative mladih za 2022. godinu

Sukladno Gradskom programu za mlade grada Karlovca za razdoblje 2020. – 2023., Poglavlje 3. Izgradnja civilnog društva, informiranje, mobilnost i volonterizam mladih (CILJ 2. Poticati i uključivati mlade u volonterske aktivnosti i aktivno sudjelovanje u zajednici /MJERA 3. Podržavanje neformalnih inicijativa mladih; CILJ 4. Poticati mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti mladih /MJERA 2. Održavanje sustava potpore mobilnosti mladih), Grad Karlovac je sedmu godinu zaredom osigurao sredstva u proračunu za financiranje inicijativa i mobilnosti mladih. Do sada je kroz ove natječaje ukupno financirano 50 mobilnosti i 20 inicijativa mladih. Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca.
Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI. U nastavu su priložene Upute za korisnike aplikacije te linkovi za prijavu. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: mladi@karlovac.hr
Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana