Javni poziv za mobilnost i inicijative mladih grada Karlovca za 2021. godinu

Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca.
 
Sukladno Gradskom programu za mlade grada Karlovca 2020. – 2023.,
Poglavlje 3. Izgradnja civilnog društva, informiranje, mobilnost i volonterizam mladih (CILJ 2. Poticati i uključivati mlade u volonterske aktivnosti i aktivno sudjelovanje u zajednici, MJERA 3. Podržavanje neformalnih inicijativa mladih; CILJ 4. Poticati mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti mladih, MJERA 2. Održavanje sustava potpore mobilnosti mladih), Grad Karlovac je šetu godinu za redom osigurao sredstva u proračunu za financiranje inicijativa i mobilnosti mladih.
Do sada je ukupno financirano 48 mobilnosti i 20 inicijativa mladih.
Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine, odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana