Javni Poziv vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata KAkvart za 2021. godinu

Prijave se primaju najkasnije do 12. travnja 2021. u 15 sati (dostaviti putem pošte ili osobno u Pisarnicu Grada Karlovca)
U Proračunu Grada Karlovca za 2021. godinu za sufinanciranje projekata kroz javni natječaj „KAkvart za 2021. godinu“ osiguran je iznos od 750.000,00 kuna. Sredstva za sufinanciranje komunalnih projekata iznose 500.000,00 kuna, a za sufinanciranje društvenih projekata 250.000,00 kuna.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana