Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Karlovca 2022.

Natječaj je otvoren od 8. travnja do 9. svibnja 2022.
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt na jedno od programskih područja:
Programsko područje 1 – Razvoj civilnog društva i podrška projektnim aktivnostima udruga
Programsko područje 2 – Grad za mlade
Programsko područje 3 – Razvoj poljoprivrede i zaštita od ambrozije
Programsko područje 4 – Grad prijatelj djece
Programsko područje 5 - Udruge proistekle iz Domovinskog rata
Programsko područje 6 - Projekti i aktivnosti od interesa za grad Karlovac 
Prijave se zaprimaju putem aplikacije SOM natječaj
 
Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana