Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove "Kino Edison, multimedijski centar za kulturno - turističke sadržaje"

Natječaj je završen.
Ustanova Kino Edison je multimedijski centar koji spaja kulturnu baštinu, audiovizualnu i scensku umjetnost te modernu tehnologiju i jedan je od rezultata projekta  „ITU – Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu”, KK.06.1.1.17.0001.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana