e-Usluge

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: Nabava goriva za službena vozila za 2020. godinu, ev.br. 006/19.

Rok za dostavu ponuda je 24.12. do 9,00 sati.