e-Usluge

Dimnjačar

Tvrtka Dimnjačar d.o.o, V. Mačeka 5, telefon 614 845, trenutno ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Karlovca. (GGK05/2012)

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA