Glasnik 3 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                          str.
 
 
8. ODLUKA o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Karlovca za razdoblje od 2022. do 2025. godine     19.
 
9. ODLUKA o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju provedbe Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora u 2023. godini      260.
 
10. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na rekonstrukciji mosta Rakovac      260.
 
11. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Rečica      261.
 
12. ODLUKA o provedbi postupka nabave radova na obnovi zgrade iz područja obrazovanja oštećene u seriji potresa – OŠ Dragojla Jarnević      261.
 
13. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji parkirališta u Ulici kralja Zvonimira      262.
 
14. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji nogostupa u dijelu Žumberačke ulice      263.
 
15. ODLUKA o odobravanju provedbe postupka nabave javne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika      263.
 
16. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave za radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta Grada Karlovca      264.
 
17. ZAKLJUČAK o uklanjanju box barijera, utvrđivanju nastale štete, te naknade iste Gradu Karlovcu od strane Hrvatskih voda u naselju Brodarci u Karlovcu      264.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
18. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. Karlovac      266.
 
19. ODLUKA o donošenju Plana nabave Grada Karlovca za 2023. godinu      267.
 
20. ODLUKU o određivanju lokacije privremenog skladištenja materijala i građevnog otpada nastalog uslijed uklanjanja objekata oštećenih potresom na području grada Karlovca       267.
 
21. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2023. god.        269.
 
22. ZAKLJUČAK o donošenju godišnjeg programa mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Karlovca za 2023.      269.
 
23. ZAKLJUČAK o visini članarine      270.
 
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva        270.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana