Glasnik 3 / 2022.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA  Str.
25. IZMJENE I DOPUNE Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2022. godinu 70.
26. ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za prijam kandidata u Prometnu jedinicu mladeži grada Karlovca 70.
27. ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području grada Karlovca za 2022. godinu 72.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana