Glasnik 14 / 2022

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                        str.
 
 
218. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva                                                                    1438.
219. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga        1438.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana