Glasnik 11 / 2022.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
185. PRAVILNIK o dvanaestim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca          1142.
186. PRAVILNIK o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u
Gradu Karlovcu     1142.
187. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2022. godinu      1148.