Glasnik 6 / 2021.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA     str.
37. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA u službu u upravna tijela grada Karlovca za 2021. godinu    138.
38. ODLUKA o imenovanju Koordinatora i osnivanju Radne skupine za izradu prijave za stjecanje certifikata „Grad za mlade“  138.
39. ODLUKA o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata „Grad za mlade“    139.
40. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2021. godini      140.
 
 
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana