Glasnik 17 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
190. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika sa liste SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE – SDP, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS i NARODNE STRANKE – REFORMISTI 1017.
191. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ i HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNE STRANEKE – HSLS 1017.
192. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hostel Karlovac d.o.o. za 2020. godinu 1018.
193. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli viška prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu 1019.
194. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu 1020.
195. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoj i sigurnost prometa u 2021. godini 1267.
196. PRVE IZMJENE Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca u 2021. godini 1268.
197. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Karlovca za 2021. godinu 1269.
198. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći u 2021. godini 1269.
199. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Karlovca za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. 1270.
200. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa financiranja zaštite od požara u 2021. godini 1272.
201. DRUGE IZMJENE Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2021. godinu 1273.
202. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma Grada Karlovca za 2021. godinu 1274.
203. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2021. godinu 1275.
204. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini 1276
205. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 1285.
206. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa upravljanja objektima u vlasništvu grada u 2021. godini 1287.
207. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021.godinu 1289.
208. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba osnovnih škola iznad zakonskog standarda za 2021.godinu 1290.
209. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2021.godinu 1291.
210. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno – povijesne cjeline u 2021. godini 1293.
211. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinanacijskoj imovini osnovnih škola za 2021. godinu 1294.
212. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2021. godinu 1295.
213. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave komunalne opreme – kompostera 1296.
214. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 1297.
215. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Švarča 1297.
216. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Gradskog vijeća grada Karlovca 1298.
217. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Gradskog vijeća grada Karlovca 1298.
218. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu Gradskog vijeća grada Karlovca 1299.
219. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde Gradskog vijeća grada Karlovca 1299.
220. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za žalbe i predstavke Gradskog vijeća grada Karlovca 1300.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
221. ODLUKA o imenovanju koordinatora za projekt Karlovac - zdravi grad 1300.
222. ODLUKA o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Revizija I. za Grada Karlovac 1301.
223. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. 1301.
224. ODLUKA o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana