Glasnik 18 / 23.12.2020.

GRADONAČELNIK GRADA  KARLOVCA  Str.
 
282. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicima Proračuna grada Karlovca  2903.
283. ODLUKA  o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca 2903.
284. RJEŠENJE o isplati sredstava društvu GeotermiKA d.o.o. Karlovac  2904.
 
 
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana