Glasnik 13 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
DOPUNA
195. ODLUKA   o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Luščić 2           1259.
196. ODLUKA   o provođenju postupka djelomičnog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Luščić" 1263.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
197. ODLUKA   o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2020./2021. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./20121.         1268.
198. ODLUKA  o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca       1268.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana