Glasnik 19 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str.
298. ODLUKA o odobrenju sklapanja nagodbe između Grada Karlovca i Republike Hrvatske u predmetu mirnog rješenja spora u pogledu nekretnine Zrinski trg 3 u Karlovcu 1734.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
299. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2018./2019. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2018./2019. 1736
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana