Glasnik 10 / 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA    str.
174. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Karlovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. Godinu 653.
175. ODLUKA o izmjeni dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kadrovca za 2018. godinu 843.
176. ODLUKA o usvajanju Strategije razvoja Pametnog grada Karlovca 843.
177. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2018. godinu 940.
178. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2018. godini 941.
179. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa prostornog uređenja u 2018. godini 949.
180. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa zaštite okoliša u 2018. godini 951.
181. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 954.
182. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja objekata u vlasništvu Grada Karlovca u 2018. godini 957.
183. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2018. godinu 958
184. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2018. godinu 959.
185. DRUGE IZMJENE I DOPUNE Programa subvencija troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2018. godinu 960.
186. ODLUKA o drugim izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca 961.
187. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za zaštitu potrošača 963.
188. ZAKLJUČAK o potrebi izgradnje obilaznice Zvijezda 963.
189. ODLUKA o odobrenju zaključenja Sporazuma o zajedničkom sudjelovanju u provedbi projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa 964.
190. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2018. godini 966.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
191. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ZELENILO d.o.o. Karlovac za nabavu stroja za skupljanje trave putem financijskog leasinga 967.
192. ODLUKA o objavi javnog natječaja za održavanje poljskih puteva malčiranjem 968.
193. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva u 2018. godini 969.
194. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za održavanje poljskih puteva malčiranjem 969.
ISPRAVAK
195. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi grada Karlovca 970.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana