Glasnik 05 / 2018

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
91. PROGRAM RADA Savjeta mladih grada Karlovca za 2018. godinu, 341.
92. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2018. godinu 341.
93. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu grada Karlovca za 2018. godinu 342.
94. ODLUKA o postupku nabave radova za sanaciju objekta – Drvena kuća, J. Haulika broj 6 343.
95. ODLUKA o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Karlovca 344.
96. ODLUKA o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama 345.
97. ODLUKA o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Grada Karlovca 350.
98. ODLUKA o postupku javne nabave radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Karlovac, te udžbenika za učenike iz obitelji korisnika programa socijalne skrbi za školsku
godinu 2018./2019. 352.
99. ODLUKA o dodjeli radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Karlovac, te udžbenika za učenike iz obitelji korisnika programa socijalne skrbi za školsku godinu 2018./2019. 352.
100. ZAKLJUČAK o usvajanju Operativnog plana Strategije razvoja sporta grada Karlovca za razdoblje 2018. – 2020. godinu 354.
101. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2017. godini Grada Karlovca 354.
102. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2017. godinu 354.
103. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2017. godinu 355.
104. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Zajednice tehničke kulture za 2017. godinu 355.
105. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članice Odbora za Statut i Poslovnik 356.
106. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članice Odbora za mlade 356.
ISPRAVAK
107. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2017. godinu 357.
108. RJEŠENJE o imenovanju ulice imenom Put Valerijana Rieznera 357.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
109. ODLUKA o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 358.
110. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca 359.
111. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za promet 360.
112. RJEŠENJE o imenovanju Ispitne komisije za provjeru znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području grada Karlovca 361
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana