Glasnik 01 / 2018

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA  str.
1. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca 1.
2. ODLUKA o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Karlovca 12.
3. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projektnog prijedloga „Creative industries support for religious cultural heritage valorization in Central Europe“ u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. 13.
4. ODLUKA o suglasnosti za prijavu na javni natječaj i provedbu projektnog prijedloga „Driving CCI-innovation and CCI market expansion through architectural cultural heritage“ ( Akronim: MONUMENTS-4-CCI) u okviru 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga
iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. 14.
5. ODLUKA o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog interneta u Karlovcu 15.
6. ODLUKA o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova higijeničarske službe na području Grada Karlovca 16.
7. ODLUKA o pokretanju postupka izmjene Statuta Grada Karlovca 17.
ISPRAVAK
8. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 17.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
9. PLAN prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Karlovcu za 2018. godinu 18.
10. PLAN savjetovanja s javnošću u 2018. godini 19.
11. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca za razdoblje 2016. – 2020. godine 21.
12. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada
Karlovca za razdoblje 2016. – 2020. godine 22.
13. ODLUKA o donošenju Plana nabave Grada Karlovca za 2018. godinu 23.
14. ODLUKA o objavi javnog natječaja za javnu rasvjetu u dijelu koji se odnosi na opskrbu električnom energijom na području Grada Karlovca 23.
15. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na cijene naplate parkiranja u Gradu Karlovcu 24.
ISPRAVAK
16. TREĆE IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2017. Godinu 25.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana