Glasnik 17 / 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                     str.
 
179. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2017. godinu        803.
180. DRUGE  IZMJENE I DOPUNE Plana nabave za 2017. godinu           925.
181. PROGRAM razvoja širokopojasnog Interneta na području grada Karlovca       943. 
182. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje I etapa“   949. 
183. ODLUKA o ukidanju svojstva  javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznakek.č. br. 61/4, 705/1, 725/2 i 735/3 sve k.o. Mala Švarča     967.
184. ODLUKA o prijavi projekta „Razvoj zone Gornje Mekušje“  na javni pozivRazvoj infrastrukture poduzetničkih zona, KK 03.1.2.03   967.
185. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na Grad Karlovac nekretnine označenekao k.č. br. 2017/2, površine 119 m2, k.o. Karlovac II  968.
186. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na Grad Karlovac nekretnine označenekao k.č. br. 1996/4, površine 6114 m2, k.o. Karlovac II      968.
187. ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji pješačko biciklističke staze uzjužni rub Draškovićeve ulice u Karlovcu       969.
188. ODLUKA o odabiru  ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja poljskihputeva malčiranjem temeljem pisanog ugovora      969.
189. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca        970.
190. ODLUKA o objavi javnog Poziva za predlaganje članova kulturnih vijeća GradaKarlovca za razdoblje od 2017. do 2021. godine    971.
191. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Čistoća d.o.o. za 2016. godinu      971. 
192. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za2016. godinu     971.
193. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Mladost d.o.o. za 2016. godinu      972.
194. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva  Inkasator d.o.o. za 2016. godinu   972.
195.  ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Zelenilo d.o.o. za 2016. godinu     973.
196. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva  Gradska toplana d.o.o. za2016. godinu     973.
197. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Hrvatski radio Karlovac  za2016. godinu      973.
198. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Društva Hostel  Karlovac d.o.o. za2016. godinu       974.
199. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Dječjeg vrtića Karlovac za 2016./2017. pedagošku godinu       974.
200. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu  Dječjeg vrtića Četiri rijeke za 2016./2017.    pedagošku godinu     974. 

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
201. RJEŠENJE  o imenovanju Povjerenstva za donošenje prijedloga Odluke o uređenju prometa   na području Grada Karlovca i Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Karlovca   975.
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana