Glasnik 1 / 2017.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
  
1. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2016. godinu           1.
2. ODLUKA Godišnji plan energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2017. godinu          1.                
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana