Glasnik 03 / 2015.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC 

40. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 77.
41. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa razvoja i sigurnosti prometa za 2014. godinu 83.
42. IZVJEŠĆE o realizaciji Programa održavanja poslovnih, stambenih prostora i opreme Grada Karlovca za 2014. godinu 85.
43.I ZVJEŠĆE o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2014. godini 89.
44. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline
u 2014. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2014. godinu 91.
45. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2014. godini 94.
46. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture u 2014. godini 96.
47. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2014. godini 100.
48. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 102.
49.ODLUKA o ovlastima dosadašnjih Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora nakon raspuštanja 102.
50. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 103.
51 ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ 105.
52. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Banija 105.
53. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Braća Seljan 106.
54. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži 106.
55. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dragojle Jarnević 107.
56. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dubovac 107.
57. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Grabrik 108.
58. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Mahično 108.
59. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Rečica 109.
60. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Skakavac 109.
61. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Švarča 110.
62. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Turanj 110.
63. RJEŠENJE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 111.
64. ZAKLJUČAK o prijedlogu kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež 111.
65. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog muzeja Karlovac za 2014. godinu 112.
66. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog kazališta Zorin dom za 2014. godinu 113.
67. PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2015. godinu 113.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
68. ODLUKA o bespovratnim sredstvima za poticanje ruralnog razvoja u 2015. godini 114.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana