Glasnik 08 / 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

185. ODLUKA o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Grabrik“ 735.
186. ODLUKA o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca 738.
187. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko-servisnog predjela Selce 742.
188. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca na temelju pisanog ugovora 746.
189. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 747.
190. ODLUKA o besplatnom prijenosu prava vlasništva nekretnine zgrade Gradskog muzeja u Karlovcu i i garaže u ulici Kralja Tomislava 749.
191. ODLUKA o provođenju mjera lokalne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u prijelaznom razdoblju nakon pristupanja RH u EU 749.
192. ODLUKA o raspoređivanju sredstava Proračuna grada Karlovca namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća grada Karlovca u razdoblju srpanj – prosinac 2013. godine 749.
193. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Karlovac 751.
194. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 751.
195. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Banija 751.
196. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Braća Seljan 752.
197. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži 752
198. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Dragojle Jarnević 753
199. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Izmjene i dopune Statuta osnovne škole Dubovac 753.
200. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Grabrik 753.
201. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Mahično 754.
202. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Rečica 754.
203. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Skakavac 755.
204. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovne škole Švarča 755.
205. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta osnovne škole Turanj 756.
206. RJEŠENJE o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Karlovca 735.
207. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2012. godinu 757.
208. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Inkasator d.o.o. 757.
209. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Mladost d.o.o. 758.
210. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu za 2012. godinu tvrtke Zelenilo d.o.o. 758.
211. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. 758.
212. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Čistoća d.o.o. 759.
213. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Zelenilo d.o.o. 759
214. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Inkasator d.o.o. 760.
215. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Mladost d.o.o. 760.
216. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. 761.
217. ZAKLJUČAK o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora tvrtke Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 761.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

218. ODLUKA o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora 762.
219. ODLUKA o raspisivanju natječaja za promociju i organizaciju rekreativnog športa u 2013. godini 762
220. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na području grada Karlovca 763.
221. ODLUKA o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2013./2014. i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014. 764.
222. ODLUKA odavanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave višenamjenskog dostavnog vozila za potrebe Osnovne škole Turanj 764.
223. ODLUKA o objavi javnog natječaja i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 765.
224. RJEŠENJE o brojčanim oznakama dužnosnika Grada Karlovca, upravnih tijela Gradske uprave Grada Karlovca i pravnih osoba 766.
225. PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 766.
226. UGOVOR o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja „Gospodarsko-servisni predio „Selce“ 815.

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana