Glasnik 04 / 2013.

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA
83. PRAVILNIK o načinu i uvjetima raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje ugradnje kalorimetra i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 331.
84. PRAVILNIK o načinu i uvjetima raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila u sustavu centralnog grijanja grada Karlovca 339.
85. PRAVILNIK za provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljenih izvora energije kod fizičkih osoba u gradu Karlovcu“ u 2013. godini 348.
86. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 356.
87. ODLUKA o sufinanciranju razvoja smještajnih kapaciteta u 2013. godini 358.
88. ODLUKA o sufinanciranju kapitalnih projekata u poljoprivredi u 2013. godini 360.
89. ODLUKA o sufinanciranju projekata za očuvanje prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske baštine u 2013. godini 361.
90. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2013. godinu 363.
91. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 366.
92. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 368.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
93. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu detaljnog Plana uređenja groblja Zadobarje 369
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana