Glasnik 07 / 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRAD KARLOVAC

123. ODLUKA o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za korisnike na području grada Karlovca
124. ODLUKA o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje makadam površina na području grada Karlovca na vrijeme od 1 (jedne) godine
125. ODLUKA o odabiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje asfaltnih površina na području grada Karlovca na vrijeme od 1 (jedne) godine 
126. ODLUKA o odbiru ponude za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu grada Karlovca na vrijeme od 2 (dvije) godine 
127. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
128. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Karlovac 
129. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke
130. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Karlovac 
131. ODLUKA o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Četiri rijeke 
132. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Inkasator d.o.o. za 2011. godinu 
133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Karlovački tjednik d.o.o. za 2011. godinu 
134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Toplana d. o.o. za 2011. godinu
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu tvrtke Hostel Karlovac d.o.o. za 2011. godinu
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2011. godinu 
137. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju školskih odbora
138. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća „Zorin dom“

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA

139. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
140. ODLUKA o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, za nabavu specijalnog komunalnog vozila - autopodizača 
141. ODLUKA o davanju suglasnosti za nabavu kombiniranog dostavnog vozila za potrebe Osnovne škole Dubovac 
142. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor idejnog rješenja Spomenika dobrovoljnim davateljima krvi
143.PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca

OSTALO

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

144. OGLAS o objavi Javne rasprave o prijedlogu DPU Groblja Jamadol